Login

Acest Standard al Calităţii Serviciilor este parte integrantă din Contractul încheiat dintre HANGAR HOSTING și CLIENT şi încorporează obligaţiile HANGAR HOSTING în ceea ce priveşte livrarea Serviciilor

Art. 1 Calitatea Serviciilor Internet

1.1: Hangar Hosting depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura o disponibilitate de 100% a serviciilor internet livrate Clientului, pentru fiecare lună calendaristică. Un serviciu este considerat indisponibil dacă nu poate fi accesat prin intermediul unei conexiuni internet funcționale.

1.2: Raportările de indisponibilitate trebuie să fie confirmate de Hangar Hosting. Verificările includ, fără a fi limitate la:

  1. monitorizarea serviciilor folosind sisteme interne Hangar Hosting
  2. monitorizarea serviciilor folosind sisteme ale unor terțe părți, cu raportări publice sau private;
  3. analiza unor raportări efectuate de terțe companii în numele Clientului; Hangar Hosting acceptă raportări de la serviciile: Monitis, Pingdom, SiteUptime, Mon.itor.us, WatchMouse. Alte servicii de raportare pot fi acceptate în baza unei analize prealabile.

1.3: Serviciul internet NU va fi considerat indisponibil:

  1. pe durata perioadelor de mentenanță planificată, perioade pentru care CLIENTUL a fost notificat cu cel puțin 24 de ore în avans
  2. în cazul lipsei conectivității la internet a echipamentelor CLIENTULUI;
  3. în cazul funcționării defectuoase sau limitate a echipamentelor CLIENTULUI;
  4. în cazul blocării accesului CLIENTULUI la serviciile HANGAR HOSTING ca urmare a depășirii limitelor tehnice (ex: blocarea serviciului de găzduire web ca urmare a depășirii traficului lunar alocat sau a spațiului disponibil de stocare);
  5. în cazul blocării accesului CLIENTULUI la serviciile HANGAR HOSTING din motive de securitate (ex. așa cum este prezentat în Art. 2.2 din Politica de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor)
  6. în cazul suspendării serviciilor CLIENTULUI ca urmare a încălcării Termenilor și Condițiilor Legale sau a Politicii de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor;
  7. în cazul în care întreruperea serviciului se datorează CLIENTULUI (ex: configurarea eronată a serviciilor, oprirea serviciilor, supraîncărcarea serverelor virtuale, etc);

Art. 2 Credite Acordate

2.1: Dacă într-o lună calendaristică HANGAR HOSTING nu atinge țintele de calitate garantate ale serviciilor și dacă CLIENTUL notifică HANGAR HOSTING în maxim 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la constatarea nelivrării serviciilor în limitele garantate, HANGAR HOSTING va emite CLIENTULUI credite pentru serviciile livrate, așa cum este prezentat mai jos.

Serviciu Uptime SLA Compensație
Web Hosting 99.86%
(1 h/lună)
1 zi de abonament / ora de downtime
(după prima oră)
Business Email Hosting 99.86%
(1 h/lună)
1 zi de abonament / ora de downtime
(după prima oră)
Servere VMware 99.86%
(1 h/lună)
1 zi de abonament / ora de downtime
(după prima oră)