Login

Politica Informaţiilor Confidenţiale descrie tipul informaţiilor pe care le colectăm de la dumneavoastră, ce facem cu aceste informaţii, precum şi modalităţile noastre de securizare a informaţiilor confidenţiale. Dacă aveţi orice nelămuriri privind Politica Informaţiilor Confidenţiale, vă rugăm să ne contactaţi.

În conformitate cu Legea 677/2001, modificată și completată, firma Hangar Hosting SRL este înregistrată cu numarul de operator de baze de date 9914 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Carater Personal (ANSPDCP).

1. Definiții și interpretări

Conform Art. 3 din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, următorii termeni se definesc după cum urmează:

date cu caracter personal

orice informaţii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal

orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

stocarea

păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal

orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;

operator

orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;

persoana împuternicită de operator

o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;

terț

orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;

destinatar

orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

date anonime

date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.

cookie

un şir de caractere alfanumeric ce identifică unic browserul dumneavoastră. Acest cookie ne va ajuta în vizitele dumneavoastră ulterioare, prin personalizarea accesului pe site

2.1. La înregistrarea pentru obţinerea unor servicii oferite de Hangar Hosting, vă vom cere următoarele informaţii cu caracter personal:

 • numele şi prenumele
 • adresa completă
 • numere de telefon/fax
 • adresa de e-mail

precum şi informații speciale de contact cu caracter personal:

 • codul numeric personal (temporar, numai dacă înregistrați domenii internet cu extensia .ro)

2.2. Aceste informaţii sunt necesare în vederea activării contului dumneavoastră.

2.3. În cazul plăţii sumelor câştigate ca şi afiliat sau în cazul returnării unor sume datorate de Hangar Hosting către dumneavoastră, vă vom cere numărul de cont bancar (IBAN).

2.4. În cazul în care ne contactaţi pentru asistenţă, este posibil să vă cerem detalii de natură tehnică, precum date despre sistemul dumneavoastră de operare, programe instalate şi alte detalii tehnice care pot duce la diagnosticarea şi rezolvarea problemei semnalate.

2.5. La vizitarea site-ului nostru vă vom captura adresa IP, ora şi durata vizitei, precum şi paginile vizitate pe site. Este posibil să asociem aceste informaţii de acces cu datele dumneavoastră personale pe care le deţinem.

2.6. Este posibil să plasăm un ‘cookie’ ce va facilita identificarea dumneavoastră ca şi vizitator frecvent sau client la revenirea pe site-ul nostru. Este posibil să asociem acest cookie cu datele dumneavoastră personale pe care le deţinem.

2.7. La trimiterea de mesaje e-mail, este posibil să includem un mecanism de notificare a livrării şi/sau citirii mesajului.

3. Folosirea informaţiilor personale de identificare

3.1. Vom folosi informaţiile dumneavoastră personale de identificare numai în următoarele cazuri:

 • În cazul plăţilor şi a acordării de asistenţă tehnică;
 • Pentru a vă anunţa ofertele speciale sau alte informaţii de natură tehnică prin e-mail. Este posibil să trimitem mesaje prin care vă anunţăm oferte speciale ale partenerilor noştri, dar nu vom dezvălui acestora nici o informaţie personală de identificare. Dacă nu doriţi să primiţi aceste mesaje, puteţi opta pentru dezabonare în orice moment, urmând instrucţiunile din mesaj;
 • Pentru a îmbunătăţi serviciile oferite şi marketing-ul acestora. De exemplu, este posibil să folosim date anonime obţinute din sondaje pentru utilizatori, date demografice şi vizitări ale sitului.

3.2. Nu vom dezvălui nici una din informaţiile dumneavoastră personale de identificare altor persoane sau companii, exceptând următoarele cazuri:

 • în baza unei solicitări oficiale din partea autorităţilor;
 • dacă o persoană sau companie achiziţionează compania noastră;
 • unor terţe părţi ce efectuează servicii în numele nostru (precum procesatorii de plăţi electronice), dar care fac subiectul unui contract de protejare a informaţiilor confidenţiale;
 • sucursalelor noastre

3.3. Sub nici o formă nu transferăm, împărţim sau vindem informaţiile dumneavoastră.

4. Folosirea datelor anonime

4.1. Este posibil să agregăm date statistice despre clienţii noştri cu terţe părţi, precum furnizori sau agenţii de publicitate. Aceste date statistice nu vor fi însă legate de datele de personale de identificare.

5. Drepturile clienților

5.1. În conformitate cu Art. 13-18 din Legea nr. 677/2001, Clientul are următoarele drepturi privind protecția datelor personale, nefiind însă limitat la acestea:

 1. dreptul de a obtine de la Hangar Hosting SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Hangar Hosting SRL
 2. dreptul de a obţine de la Hangar Hosting SRL, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. dreptul de a obtine de la Hangar Hosting SRL, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
 4. dreptul de a obţine de la Hangar Hosting SRL, la cerere si in mod gratuit notificarea catre terții cărora le-au fost dezvaluite datele oricărei operatiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 5. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 6. dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost încălcate

6. Securitatea datelor cu caracter personal

6.1. Hangar Hosting SRL certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal, așa cum sunt definite în Ordinul 52/2002.

7. Protejarea datelor minorilor

7.1. Serviciile noastre nu sunt disponibile minorilor (persoane ce nu au împlinit vârsta de 18 ani), şi nu vom stoca sau prelucra informaţii cu caracter personal ce aparţin persoanelor sub 18 ani.