Login

Politica de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor guvernează folosirea serviciilor societăţii informaţionale furnizate de Hangar Hosting. Încălcarea acestei Politici poate duce la suspendarea sau terminarea serviciilor contractate fără notificări prealabile.

1. Definiții și interpretări

În prezentul document, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel (faceți click pe titlul definiției pentru a afișa explicația)

web hosting, shared hosting, găzduire web

serviciu internet furnizat de Hangar Hosting, prin care unul sau mai multe site-uri web sunt găzduite în comun pe același server. În cadrul serviciului de shared hosting, resursele serverului sunt folosite în comun de către toți utilizatorii

email hosting

serviciu internet furnizat de Hangar Hosting, prin care comunicarea email este asigurată prin intermediul unuia sau mai multos servere specifice de comunicații;

server, servere virtuale

aplicație care emulează în totalitate funcționalitatea unui server fizic; serverele virtuale pot funcționa independent sau interconectate, izolate sau publice în internet

2. Securitatea conturior

2.1. Clientul acceptă să ia măsuri rezonabile de securitate pentru protejarea informaţiilor stocate sau vehiculate prin intermediul serviciilor oferite de Hangar Hosting. Măsurile includ, dar nu sunt limitate la:

 • configurarea unor parole de acces complexe pentru accesul la resursele;
 • protejarea securității parolelor de acces;
 • schimbarea periodică a parolelor de acces;
 • salvarea de siguranţă (backup) a informaţiilor proprii;
 • verificarea periodică a resurselor alocate pentru depistarea eventualelor infecții cu viruși, troieni sau orice alt fel de cod malițios.
 • actualizarea periodică a aplicațiilor web folosite

2.2. Hangar Hosting salvează periodic datele Clientului, în scop de recuperare în cazuri de forță majoră. Clientul poate solicita oricând restaurarea unei salvări de siguranță efectuate de Hangar Hosting, însă nu este oferită nicio garanție că datele restaurate sunt corecte și reflectă exact starea contului Clientului la data la care au fost salvate datele.

3. Conținut interzis

3.1. Este interzisă publicarea sau transmiterea folosind serviciile Hangar Hosting a oricărui material ce conţine sau se constituie în:

 • pornografie sau pornografie infantilă
 • violenţă, incitare la violenţă, ameninţări, terorism, homofobie sau xenofobie
 • orice fel de înşelătorie (incluzând scrisorile în lanţ sau schemele piramidale)
 • materiale defăimătoare sau care violează intimitatea unei persoane, care se constituie într-un atac la siguranţa sau sănătatea unei persoane, a unui grup de persoane, care compromite securitatea naţională sau obstrucţionează o anchetă legală în curs de desfăşurare;
 • expune în mod impropriu secrete de piaţă, industriale sau alte informaţii confidenţiale, sau care sunt proprietatea altei persoane;
 • oferă asistenţă în spargerea oricărei forme de protecție a informațiilor (ex. numere seriale, parole de acces, programe de spionaj, etc);
 • copiază în mod vădit, fără a avea acest drept sau face trimitere la site-uri ce copiază orice marcă, patent sau altă formă de informaţie protejată de legile dreptului de autor (inclusiv servicii de torrent-hosting)
 • promovează producţia, consumul şi/sau traficul de droguri, violează legile în vigoare, promovează jocurile de noroc ilegale sau traficul ilegal de arme;

3.2. Conţinutul „publicat sau transmis” prin intermediul serviciilor Hangar Hosting include conţinutul site-urilor web, mesajele e-mail, forumurile de discuţii, chat-ul şi orice altă formă de transmitere a informaţiei care foloseşte serviciile societăţii informaţionale oferite de Hangar Hosting.

4. Materiale protejate prin copyright

4.1. Este interzisă publicarea, distribuirea sau copierea oricărei creaţii protejate prin legile dreptului de autor, în afara cazurilor în care Clientul a primit autorizarea posesorului dreptului de autor pentru lucrarea în cauză (traduceri, republicări, copii ilustrative, etc);

4.2. Hangar Hosting își rezervă dreptul de a termina serviciile livrate şi de a notifica autorităţile responsabile în cazul încălcării legii drepturilor de autor.

5. Comunicări prin email. Comunicări nesolicitate

5.1. Serviciile de email oferite de HANGAR HOSTING sunt destinate comunicărilor uzuale, fie ele personale sau de afaceri.

5.2. Este strict interzisă trimiterea de mesaje electronice oricărei persoane care nu a indicat explicit faptul că doreşte primirea de mesaje de la expeditor (double opt-in). Încălcarea acestei reguli poate duce la terminarea fără preaviz a serviciilor livrate de Hangar Hosting și încetarea imediată a Contractului.

5.3. Aceste reguli se aplică tuturor mesajelor trimise prin intermediul serviciilor oferite de Hangar Hosting.

5.4. Hangar Hosting își rezervă dreptul de a testa şi monitoriza în orice moment dacă mesajele email trimise de Client respectă legislația română și internațională în vigoare. Verificările includ, nefiind limitate la:

 • solicitarea unor informaţii despre modul de abonare al destinatarilor mesajelor Clientului
 • testarea abonării și dezabonării la ofertele email ale Clientului
 • verificarea independentă a reputației domeniilor internet ale Clientului  folosind instrumente specifice

6. Abuzuri

6.1. Este interzisă orice formă de comportament ilegal, abuziv sau iresponsabil, incluzând, dar nefiind limitate la:

 • accesul neautorizat pentru folosirea informaţiilor, sistemelor sau reţelelor, înclusiv orice tentativă de probare, scanare sau testare a vulnerabilităţii unui sistem sau reţele, sau încercarea de spargere a mecanismelor de securitate şi autentificare (inclusiv cele ale Hangar Hosting şi ale clienţilor acestuia) fără acordul expres al proprietarului reţelei sau sistemului;
 • monitorizarea datelor şi/sau a traficului din orice reţea sau sistem fără acordul expres al proprietarului reţelei sau sistemului;
 • interferarea cu serviciile oricărui utilizator, host sau reţea, incluzând, dar nefiind limitată de: utilizare abuzivă a resurselor, mail bombing, flooding, încercări deliberate de supraîncărcare ale sistemului, precum şi atacuri broadcast;
 • folosirea unui cont de internet sau a unui calculator fără permisiunea proprietarului, incluzând, dar nefiind limitată la: scanări internet (înşelarea altor utilizatori pentru aflarea parolelor de acces), furt de parole, scanări de găuri de securitate, scanări de porturi;
 • falsificarea oricărui header de pachet TCP-IP, sau orice parte a informaţiilor din headerele unui mesaj e-mail;
 • expedierea (voită sau accidentală) de mesaje nesolicitate;
 • tentative de phishing;
 • alte tentative de înșelătorie;

6.2. Încălcarea acestor reguli duce la suspendarea contului de servicii și poate duce la încetarea contractului cu Hangar Hosting.

6.3. În situația în care Hangar Hosting descoperă abuzuri săvârșite în contul Clientului, Hangar Hosting va suspenda serviciile astfel (duratele sunt măsurate de la momentul descoperirii incidentului):

 • Pornografie infantilă: imediat;
 • Phishing: imediat;
 • Spam: după maxim 1 (una) oră;
 • Pornografie: după maxim 1 (una) oră;
 • Infecție / site compromis: după maxim 2 (două) ore;
 • Încălcarea drepturilor de autor: după maxim 24 (douăzecișipatru) ore;

7. Reguli specifice pentru găzduire web (shared hosting)

7.1. În cazul serviciilor de găzduire web, resursele comune sunt partajate în mod echitabil între clienți, pentru a asigura un preț rezonabil al serviciilor. Este strict interzisă folosirea abuzivă a resurselor comune de găzduire web.

7.2. Este interzisă folosirea conturilor de găzduire web pentru care nameserverele domeniului nu sunt cele furnizate de Hangar Hosting la activarea contului (ex. stocare de fișiere, comunicări email nesolicitate).

7.3. Cu excepția serviciilor de tip „full managed” (ex. WordPress hosting, Drupal hosting, etc), este responsabilitatea Clientului sa mențină aplicațiile web actualizate la cele mai proaspete versiuni. Hangar Hosting va verifica periodic aplicațiile web instalate și va notifica Clientul în cazul descoperirii unor versiuni depășite.

7.4. Hangar Hosting își rezervă dreptul de a suspenda contul de găzduire sau de a rezilia contractul de servicii în cazul în care Clientul refuză în mod repetat să remedieze problemele semnalate în Art. 7.1, 7.2. și 7.3.

7.5. Prin natura tehnică a soluției de găzduire comună, anumite măsuri suplimentare sunt impuse pentru protejarea generală a resurselor clienților. Următoarele restricții sunt impuse:

 • PHP max_execution_time: 60 secunde;
 • PHP max_input_time: 60 secunde;
 • PHP memory_limit: 512 MB;
 • PHP upload_max_filesize: 48 MB;
 • PHP register_globals: off;
 • PHP enable_dl: off;
 • PHP safe_mode: on;
 • PHP disable_functions: show_source, system, shell_exec, passthru, exec, popen, proc_open, allow_url_fopen

7.6. De asemenea, pentru a proteja conturile de găzduire împotriva atacurilor de tip „brute-force”, sistemele de securitate vor bloca accesul la resursele Hangar Hosting dacă se depășește un anumit număr de tentative de autentificare într-o perioadă de timp. Limitele de încercare sunt după cum urmează:

 • acces SSH: adresa IP este blocată definitiv după 5 (cinci) tentative eșuate în mai puțin de 5 (cinci) minute;
 • acces POP3, IMAP, SMTP: adresa IP este blocată tempoar pentru 15 minute după 5 (cinci) tentative eșuate în mai puțin de 5 (cinci) minute;
 • acces cPanel sau webmail: adresa IP este blocată definitiv după 5 (cinci) tentative eșuate în mai puțin de 15 (cincisprezece) minute;
 • acces FTP: adresa IP este blocată definitiv după 10 (zece) tentative eșuate în mai puțin de 5 (cinci) minute;

7.7. Dacă o adresă IP este blocată temporar de mai mult de 4 (patru) ori în decurs de 24 de ore, adresa IP va fi blocată definitiv